Tübİtak 4004 Doğa Eğİtİmİ ve Bİlİm Okulları

Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzİk

Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzik Projesi, müzikle ilgili genç bireylerin, ses teknolojileri kullanımına yönelik uygulamalarla ses ve müzik teknolojilerinde bilgi sahibi olmaları, icracı ve besteci olarak kendilerini dijital ortamda temsil etmeleri, kayıt ve düzenleme işlemlerinde uygulayıcı olarak aktif rol almalarını ve yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalar içerisinde yer almalarını sağlayarak bu konuda farkındalık kazanmalarının sağlanmasını hedeflemektedir.Etkinlik döneminde yapılacak yapay zeka çalışmalarında, katılımcıların hazırbulunuşluğunu sağlayabilmek için, etkinlik döneminden önce uzaktan eğitim yoluyla 5 günlük Python eğitimi verilecektir. Etkinlik döneminde dijital ses ve müzik üretme ve dijital ortamda bilişim teknolojileri ve yapay zekânın kolaylaştırıcı rolünü keşfetmelerini sağlayacak atölyeler gerçekleştirilecektir.

11-22 Ekim 2021 tarihleri arasında beşer günlük iki dönem halinde gerçekleştirilecek olan projenin hedef kitlesi Kocaeli’de lise öğrenimine devam eden 10.sınıf öğrencileridir. Her etkinlik döneminde 20 öğrenci olacak şekilde toplam 40 öğrenci projede katılımcı olarak yer alacaktır.Proje sonunda katılımcıların,

 • 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış müzikte bilişim teknolojilerini kullanabilen ve dijital vatandaş bilincine sahip müzik yapıcılarının yetiştirilmesi,
 • Yapay zekâ yöntemlerinden de faydalanarak, kültür birikimlerini gelecek nesillere aktarma farkındalığı kazanmaları beklenmektedir.

Destekçİ Kuruluşlar

Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzİk

Duyurular

Proje katılımcılarımızı belirlemek amacıyla hazırladığımız başvuru formunu doldurunuz.

Pazartesi

 • 09:00-09:45 Proje Açılış Programı
 • 09:45-10:00 Ön Test
 • 10:00-11:00 Yazıdan Bağımsız Yaratıcılık
 • 11:00-11:15 Ara Öğün
 • 11:15-12:45 Sesi Nasıl Duyuyoruz?
 • 12:45-13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30-15:00 Doğayı Taklit Eden Çalgılar
 • 15:00-15:15 Ara Öğün
 • 15:15-16:45 Sesi Nasıl Kaydediyoruz?
 • 16:45-17:00 Ara Öğün
 • 17:00-18:30 Sesi Nasıl Kaydediyoruz-2?
 • 18:30-18:40 Gün Sonu Değerlendirmesi

Salı

 • 09:30-11:00 Sesi Nasıl İşliyoruz - 1 ?
 • 11:00-11:15 Ara Öğün
 • 11:15-12:45 Sesi Nasıl İşliyoruz - 2 ?
 • 12:45-13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30-15:00 Ses Kayıt ve İşleme Atölyesi - 1
 • 15:00-15:15 Ara Öğün
 • 15:15-16:45 Ses Kayıt İşleme Atölyesi - 2
 • 16:45-17:00 Ara Öğün
 • 17:00-18:30 Web ve Mobilde Müzik
 • 18:30-18:40 Gün Sonu Değerlendirmesi

Çarşamba

 • 09:30-11:00 Kendi Amfini Kendin Yap
 • 11:00-11:15 Ara Öğün
 • 11:15-12:45 Dijital Müziğin Lisanslanması
 • 12:45-13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30-15:00 Seka Kağıt Müzesinin Sesi
 • 15:00-15:15 Ara Öğün
 • 15:15-16:45 SE-KA-YIT
 • 16:45-17:00 Ara Öğün
 • 17:00-18:30 Notalara Koş
 • 18:30-18:40 Gün Sonu Değerlendirmesi

Perşembe

 • 09:30-11:00 Yapay Zeka ve Sanat
 • 11:00-11:15 Ara Öğün
 • 11:15-12:45 Makine Öğrenmesi Atölyesi
 • 12:45-13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30-15:00 3B Çalgı Tasarımı
 • 15:00-15:15 Ara Öğün
 • 15:15-16:45 Python İle Ses Analizi
 • 16:45-17:00 Ara Öğün
 • 17:00-18:30 3B Çalgı Yapımı
 • 18:30-18:40 Gün Sonu Değerlendirmesi

Cuma

 • 09:30-11:00 Tensorflow 2.0 ile Müzik Besteleme
 • 11:00-11:15 Ara Öğün
 • 11:15-12:45 Kandinsky Deneyimi
 • 12:45-13:30 Öğle Yemeği
 • 13:30-15:00 Yapay Zeka ve Etik
 • 15:00-15:15 Ara Öğün
 • 15:15-16:45 Makina Öğrenmesi ile Ses Sınıflandırma
 • 16:45-17:00 Ara Öğün
 • 17:00-18:30 Değerlendirme ve Çıktılar
 • 18:30-18:40 Gün Sonu Değerlendirmesi

Galerİ

Neler Yapılacak?

 • Tümü
 • Atölyeler
 • Gezİ
 • Sergİ

Atölyeler

Etkinlik 2

Atölyeler

Etkinlik 5

Atölyeler

Etkinlik 6

Tümü

Proje Çantası

Atölyeler

Etkinlik 7

Atölyeler

Etkinlik 22

Atölyeler

Etkinlik 4

Atölyeler

Etkinlik 9

Atölyeler

Etkinlik 14

Atölyeler

Etkinlik 25

Tümü

Proje Ajanda ve Yaka Kartlığı

Atölyeler

Etkinlik 12

Atölyeler

Etkinlik 26

Atölyeler

Etkinlik 26

Atölyeler

Etkinlik 2

Atölyeler

Etkinlik 14

Gezi

Gezi/Sergi

Gezi

Gezi/Sergi

Atölyeler

Etkinlik 26

Proje Ekİbİ

Ekİp üyelerİmİz Kİmler?

Cantekin ÇELİKHASI

Yürütücü

Pınar GÖK

Uzman

Hayriye Sultan TUNÇ

Uzman

Dr. Gökhan DENEÇ

Uzman

Dr. Sair Sinan KESTELLİ

Uzman

Prof. Dr. Nevcihan DURU

Eğitmen

Prof. Dr. M. Melih İNAL

Eğitmen

Doç. Dr. Sevinç İLHAN OMURCA

Eğitmen

Doç. Dr. Ekin DEVECİ

Eğitmen

Ercan SADIK

Eğitmen

Fatih ŞAHİNBAŞ

Eğitmen

Mustafa AKDENİZ

Eğitmen

Gökhan GÖK

Gönüllü Eğitmen

Kadir Savaş OMURCA

Eğitmen

Uğur YILDIZ

Eğitmen

Sencer ÖZBAY

Eğitmen

Volkan EZER

Eğitmen

Metin EFE

Rehber

Ersen ÇELİK

Rehber

Yağmur YÜKSEKTEPE

Rehber

Eda ÇARKÇI

Rehber

Buse Sena ALTUN

Rehber

Dilan BAŞBAY

Sağlık Personeli

Veysi ERKEK

Sağlık Personeli